zabytkowa płytaNadzory archeologiczne

Nadzór archeologiczny jest prowadzony w trakcie prac budowlanych w miejscach, w których istnieje możliwość występowania zabytków archeologicznych. Naszym zadaniem jest nadzorowanie i dokumentacja prac, a także pilnowanie, aby żadne zabytki nie zostały zniszczone. W trakcie nadzoru prowadzi się obserwację warstw ziemi w profilu, a także w rzucie wykopu. Swoją pracę dokumentujemy w formie opisowej oraz fotograficznej. Odkryte podczas nadzoru znaleziska archeologiczne mają bardzo duży wpływ na realizację inwestycji. Ważne jest, aby były one wykonane skrupulatnie i rzetelnie.

 

wykopaliska i zabytki 39
wykopaliska i zabytki 38
wykopaliska i zabytki 37
wykopaliska i zabytki 36
wykopaliska i zabytki 35
wykopaliska i zabytki 34
wykopaliska i zabytki 33
wykopaliska i zabytki 32
wykopaliska i zabytki 39 wykopaliska i zabytki 38 wykopaliska i zabytki 37 wykopaliska i zabytki 36 wykopaliska i zabytki 35 wykopaliska i zabytki 34 wykopaliska i zabytki 33 wykopaliska i zabytki 32